Wychowanie w rodzinie

Wychowanie w rodzinie powinno je wyposażyć w takie właściwości, aby potrafiło odrzu­cać wzory negatywne i przeciwstawiać się złu. Z domu powinno się wynosić zasady, które będą ukie­runkowywały postępowanie człowieka przez całe ży­cie. Dom powinien wyposażyć w taki kapitał wartości i norm moralnych, który umożliwiłby uniknięcie na początku samodzielnej drogi wielu błędów i nieroz­ważnych czynów. Można nazwać szczęśliwym dorosłego człowieka, który pozytywnie oceniając swoje życie, to czego w nim dokonał, to, jakim był, może powiedzieć: „za­wdzięczam to rodzicom” lub „wyniosłem to z domu”. Wiele osób dorosłych mogłoby jednak stwiedzić, że właśnie z domu nie wyniosło czegoś bardzo ważnego, istotnego, mimo niewątpliwych starań rodziców, ich troskliwości, uczucia, opieki, zabiegania o wykształce­nie, pomocy materialnej. Owym czymś jest zespół właściwości, które stanowią silny trzon osobowości, są jej kośćcem, a w życiu spełniają funkcje tego, co po­tocznie nazwać można życiowym drogowskazem.

Powiązane wpisy