Świadomość własnej niedoskonałości

Człowiekowi posiadającemu świadomość własnej nie­doskonałości łatwiej jest być tolerancyjnym wobec oto­czenia, łatwiej jest mu je rozumieć, łatwiej powiedzieć za Terencjuszem1: „Homo sum, humani nihil a me alienum puto” („Jestem człowiekiem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce”). Takie dyspozycje, konieczne u czło­wieka dorosłego, rozwijają się u dzieci i młodzieży w prawidłowo przebiegającym procesie wychowania, je­żeli tylko nie wprowadzimy do niego elementów utrud­niających nawiązanie kontaktu wychowawczego.

Powiązane wpisy