Subiektywny układ odniesienia

Wprowadzanie bardzo subiektywnego, właściwie zupełnie niewymierne­go układu odniesienia stwarzało możliwość równie subiektywnych ujęć i interpretacji, przy formułowaniu których z całą pewnością zaznaczał się wpływ osobi­stych przeżyć, doświadczeń i stanów psychicznych. Na­suwa to wniosek, że wyobrażenia o tym, co jest dla człowieka dobre, co wzbogaca jego życie, nadaje mu głębszy sens, nie mogą ograniczać się wyłącznie do radosnych doznań. Trzecie pojęcie szczęścia jest bardziej złożone, aniżeli dwa poprzednie, ponieważ łączy różne wartości, wokół których koncentrują się dążenia i pragnienia ludzi. Dla określenia tej odmiany szczęścia starożytni wprowadzili określenie eudajmonia (termin obecnie nie używany).

Powiązane wpisy