Rozczarowanie

Osiągnięciom mogą towarzyszyć okoliczności, które obniżają ich wartość i znaczenie, rodzą niesmak lub świadomość, że włożony w nie wysiłek fizyczny i psychiczny był niewspółmierny do tego, co się fak­tycznie osiągnęło. Możemy czuć się rozczarowani także wtedy, gdy nie mamy z kim dzielić naszej radości lub gdy bliskie oso­by nie wykazują większego zainteresowania naszymi osiągnięciami czy wręcz dewaluują ich znaczenie. Wydaje się, że powodzenie w realizacji indywidualnych zamierzeń tylko wówczas może być jednym z kompo­nentów szczęścia, gdy mamy pewność, że będzie ono źródłem naszego zadowolenia, satysfakcji bez względu na okoliczności, jako wartość sama w sobie. Towarzyszące działalności jednostki powodzenie stwa­rza często nowe dla niej sytuacje, powstają nowe pro­blemy, nie zawsze przyjemne, łatwe, wzmacniające doznawaną radość z osiągnięć. Używałam dotąd określenia „powodzenie” świadomie unikając wyrazu „sukces”, jakkolwiek należy on obec­nie nie tylko do często używanych, ale i nadużywa­nych. Wyczerpująca analiza pojęciowa wyrazu sukces nie należy do tematu książki

Powiązane wpisy