Podział ról rodzinnych

Niemałą rolę w kształtowaniu, się stosunków wewnątrzrodzinnych, a co za tym idzie — atmosfery domu, odgrywają problemy, wobec których stają sami ro­dzice. Wymieńmy chociażby taką kwestię, jak podział ról rodzinnych. Coraz częściej wzory tradycyjne w tej dziedzinie nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywisto­ścią. Znane są skutki zderzenia aktualnych potrzeb z wyobrażeniami o układzie stosunków w rodzinie. W kształtowaniu się indywidualnych modeli rodziny nie pomagają dyskusje toczące się na szerokim forum społecznym. Niekiedy nawet rodzi zdziwienie fakt, że zamiast akcentów na konieczność samodzielnego, kon­sekwentnego rozstrzygania o kształcie własnej rodziny, podejmuje się rozważania, co do których nie bardzo wiadomo, czemu mają służyć. Do takich należą dysku­sje na temat, czy matki powinny pracować zawodowo, czy też nie. Można się spierać o to

Powiązane wpisy