Mycie naczyń

Aby wykluczyć możliwość zakażenia dziecka przez przewód pokarmowy, nie wystarczy troszczyć się o wysoką jakość surowca i o zachowanie higieny podczas przyrządzania posiłków, ale również pamiętać o zachowaniu czystości naczyń. Jeśli rozporządzamy gorącą i zimną wodą bieżącą, przestrzeganie czystości naczyń jest łatwe. Podane wskazówki dotyczą warunków, gdy wodę czerpiemy ze studni. / Ponieważ przez źle umyte naczynia mogą być przenoszone takie choroby, jak grypa, angina, błonica (dyfteryt), gruźlica, mycie naczyń stołowych dziecięcych łącznie z naczyniami dla dorosłych (w tej samej wodzie i w tej samej wanience) nie jest wskazane. Dziecięce naczynia stołowe i kuchenne należy myć oddzielnie, przed umyciem naczyń dla dorosłych i płukać bardzo gorącą wodą. Przed właściwym myciem usuwamy resztki jedzenia, a naczynia obmywamy szczotką i gorącą wodą. Następnie przystępujemy do właściwego mycia w gorą­cej wodzie, z dodatkiem spienionego mydła lub specjalnych płynów przeznaczo­nych do mycia naczyń. Płuczemy w gorącej wodzie. Ponieważ najwyższa temperatura, jaką możemy wytrzymać podczas mycia ręcznego, wynosi 45-55°C, dobrze jest naczynia dla dzieci płukać bieżącą wodą o temperaturze powyżej 80°C albo złożyć umyte do wanienki lub na suszarkę i zalać wrzącą wodą. Naczynia należy osuszyć w gorącym piekarniku lub ułożyć na emaliowa­nej tacy i ustawić z boku na gorącej płycie kuchennej. Natychmiastowe osusze­nie naczyń umytych jest ważne, gdyż przeprowadzone badania wykazały, że liczba bakterii na umytych, wilgotnych talerzach, przechowywanych w ciepłej kuchni, wzrasta wielokrotnie. Ponieważ mycie naczyń w zwykłych warunkach nie zapewnia czystości bakteriologicznej (sterylności), naczynia przeznaczone dla niemowląt, a zwłasz­cza buteleczki na mieszanki, wygotowujemy w wodzie w następujący sposób: butelki dokładnie myjemy, tzn. najpierw wypłukujemy po mleku lub po mie­szance zimną wodą, następnie myjemy w wodzie z sodą i płuczemy ciepłą wodą. Tak urny te ustawiamy na podstawce (drewnianej) w garnku, garnek przykrywa­my i gotujemy 15 min. Po wygotowaniu wodę odlewamy, a butelki pozostawia­my w tym samym garnku pod przykryciem aż do chwili napełnienia ich mieszankami, albo, jeśli nie mamy jeszcze gotowej mieszanki, przechowujemy je owiązane pergaminem lub celofanem.

Powiązane wpisy