Możliwość osiągnięcia szczęścia

Możliwość osiągnięcia szczęścia widzi autor w pokonywaniu własnego egoizmu, w angażowaniu się w najbardziej żywotne sprawy otaczającego świata, po to, aby go przekształcać i doskonalić, w ciągłym dążeniu naprzód, w ustawicznej walce z samym sobą. Prezentacja poglądów na szczęście wszystkich filozo­fów, myślicieli i moralistów oraz rozstrzyganie od- J. Kuczyński Żyć i filozofować, op. cit., s. 459. Tamże, Tamże. Tamże, s. 462. N wiecznych sporów, jakie toczyły się wokół szczęścia, nie należy do tematu książki. Chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na różnorodność zajmowanych stanowisk, ukazać ogromną pojemność treściową słowa, a także trudności związane z dokonywaniem wyboru spośród tak licznych zawartych w nim wartości. Być może samo nawiązanie do poglądów wybranych filozofów wzbudzi u kogoś większe zainteresowanie tą problematyką. Nie trzeba uzasadniać, że jest ona pas­ jonująca. Jest poza tym bliska każdemu człowiekowi, niezależnie od przekonań światopoglądowych. We wszystkich systemach filozoficznych, religijnych ma ona swoje miejsce i to wcale nie marginesowe. Szczególnie ciekawe są sposoby interpretowania szczęścia, wiązania go z różnymi, często całkowicie odmiennymi wartościami. Wprawdzie pierwsze skojarzenia ze szczęściem dotyczą spraw związanych z codzienną egzystencją człowieka, a w tej dziedzinie z pomyślną realizacją życiowych zamierzeń, to jednak kryją się za tym także głębsze treści, pragnienia i tęsknoty. Nie zawsze są one w pełni uświadamiane. Często dopiero uwidoczniony brak czegoś lub kogoś odwraca naszą uwagę od codzienności i jej materialnej oprawy. Nie będziemy rozstrzygać, czy istnieje coś takiego, jak los, który albo sprzyja człowiekowi, albo jest wobec niego wrogi czy obojętny

Powiązane wpisy