Lekceważenie

Równie szkodliwe jest lekceważące traktowanie młodych ludzi, okazywa­nie im braku zaufania, wymawianie braku doświadcze­nia, które zawsze kojarzy nam się przede wszystkim z wiekiem. Niemcy mają na takie sytuacje trafne okre­ślenie: „Wiek nie chroni przed głupotą, broda mędrcem nie czyni” („Alter schiitzt vor Torheit nicht”). „Wchodzenie w dorosłość” to przeważnie również okres, w którym dziecko lepiej lub gorzej organizuje włas­ne życie prywatne (tzn. zakłada rodzinę). Infantylizacja w stosunkach między rodzicami i dorastającymi dziećmi stanowi źródło wielu konfliktów i na tej płasz­czyźnie. Rodzą je próby sterowania życiem dorosłego dziecka, ingerowania w nie. Omówiliśmy trzy najczęściej występujące warianty uczuciowego stosunku do dziecka. Ich wyodrębnienie wydaje się w pełni uzasadnione. Konsekwencje wy­chowawcze popełnianych błędów są zbyt poważne, aby można było je pominąć przy rozważaniu szczęścia dziecka. Nie są to jednak wszystkie sprawy zasługu­jące na wydobycie i podkreślenie.

Powiązane wpisy