Kultura życia rodzinnego

O kulturze życia rodzinnego decyduje w sferze warto­ści dążenie do nasycenia go różnymi elementami: tros­ka o standard życia musi się zbiegać z dbałością o jego „urodę” w szerokim tego słowa znaczeniu. Mówiąc najogólniej składa się na nią wrażliwość estetyczna, intelektualna i moralna. Wzbogaca to treściowo życie rodziny, określa jej wyższy poziom, wyższą społecznokulturalną rangą w środowisku, jedna autentyczny szacunek. W takiej koncepcji życia nie ma miejsca na dorobkiewiczostwo, snobizm, wywyższanie się nad in­nymi

Powiązane wpisy