KULTURA ŻYCIA RODZINNEGO

Wyczerpujące omówienie tego tematu wymagałoby osobnej rozprawy. Z konieczności ograniczę się jedynie do zasygnalizowania spraw najistotniejszych z punktu widzenia głównego przedmiotu rozważań w książce. Do podstawowych czynników kultury życia ro­dzinnego należą: wartości cenione przez dorosłych i przekazywane dzieciom, typ kontaktów wewnątrzrodzinnych, styl życia rodziny, umiejętność tworzenia domu. Zaproponowane ujęcie tematu może wydawać się kon­trowersyjne lub niepełne. Drugi zarzut jest niewątpliwie słuszny, ale w pierwszej sprawie warto się pospierać. Wszystko, o co człowiek zabiega, z czym wiąże swo­je myśli, w co angażuje siły, może być traktowane in­strumentalnie, to jest jako środek służący realizacji innych zamierzeń i dążeń lub jako wartość sama w sobie. Instrumentalne podejście do wartości, do ży­cia w ogóle obejmuje niejednokrotnie całość działań człowieka lub ich znaczną część.

Powiązane wpisy