INNE WPŁYWY RODZINY A SZCZĘŚCIE DZIECKA

Skoncentrujemy się przede wszystkim na trzech spra­wach o zasadniczym znaczeniu dla dodatniej oceny własnego życia i dobrego samopoczucia: na obiekty­wizmie w ocenie swojej życiowej sytuacji i tego, co już się osiągnęło, zdolności do cieszenia się życiem oraz umiejętności bycia sobą, zachowania własnej au­tentyczności. Związek między postawami rodziców, ich właściwoś­ciami i tworzonymi przez nich sytuacjami a postawa­mi dzieci także w tej dziedzinie jest bardzo ścisły.

Powiązane wpisy